zaterdag 8 mei 2021
Snel naar rubriek:
Inloggen      Registreren
Henk Gruys - De Fotografe - (slot)
Gepubliceerd op: 04-12-2017 Aantal woorden: 2758
Laatste wijziging: 21-10-2018 Aantal views: 423
Easy-print versie Aantal reacties: 11 reacties

De Fotografe - (slot)

Henk Gruys


3.

Elfien reed terug naar huis, steeds meer omgeven door de rellende drukte van de avondspits. – In haar appartement verkleedde zij zich snel en schreef daarna met behulp van een woordenboek een brief naar haar Franse uitgever.
    Een vrije avond had zij evenwel niet. En ze zou er ook niet met de camera op uit kunnen trekken of in de donkere kamer werken. – O, om ooit iets anders te doen dan vervelende gesprekken te moeten voeren met geborneerde mensen uit de publiciteitswereld, dit soort onderonsjes zoals haar vanavond weer een te wachten stond!
    Zij stapte weer in haar wagen en sloeg zonder enthousiasme de richting van de drukte, met straten vol lantaarns die door de naderende duisternis een groen licht verspreidden, bijna complementair aan de vele achterlichten op de weg. Zij kwam langs etalages met de meest uiteenlopende artikelen, waarboven plafondspotjes al de hele dag brandden. De commercie van de stad golfde aan met een stortvloed van kleuren en schitteringen, aan haar voorbijgetrokken als op een tapis roulant.
    Harold had wel eens geklaagd dat hij zenuwachtig werd van dit uur van de dag, het uur dat de lichten aangingen. Daar had zij geen last van. Van niet veel werd zij nerveus. – "Kun je ook niet hebben in een beroep als het mijne." Harold was op dit punt kwetsbaar, zou zelfs nog ongeschikt zijn als assistent van een trouwfotograaf.
    Zij werd hoogstens ongeduldig van stoplichten die niet op groen wilden springen, en ze was toch al zo aan de late kant...
    Onder de televisietoren, die uit een groenaanleg omhoogschoot als een barse betonnen vuist, parkeerde zij haar wagen. Ze speurde naar een rode Volvo, maar zag die niet. Zou Eversberg weer over een half uur pas komen aankakken, zoals de vorige keer? "Ja sorry, de stafvergadering is een beetje uitgelopen." En zij maar wachten achter haar Spa rood... En ze had toch al zo'n hekel aan die tent boven. Veel pretenties en onbeschofte bediening, daar was alles wel mee gezegd. Terwijl zij het parkeerterrein overstak, bedacht zij dat haar praktijk de laatste maanden was: drie dagen fotograferen en donkerekamerwerk, en vier dagen vergaderen en met iedereen meekletsen. Zij moest toch weer eens gaan denken over een zaakwaarnemer. Eeuwig jammer dat Harold daar niet geschikt voor was.
    De draaideur zuchtte alsof hij steeds neerslachtiger werd van al die mensen die hij moest binnenlaten. Maar bij haar lift stond toevallig niemand. De roestvrijstalen cel, met zijn hermetische schuifdeur, stonk naar nat karton en schudde zacht aan zijn kabels bij het instappen. Maar de honderdtwintig meter naar de top legde hij binnen de minuut af, zonder schokken, zonder een zuigend gevoel in de maag. Toen zij uitstapte ging in de gang juist de deur van de toiletten open en Eversberg kwam naar buiten.
    O die eeuwige grijze pakken, daar moest hij er zeker wel tien van hebben, ook al had hij er deze keer zowaar een rood stropje bij aangedaan. Zijn kraakstem, vloeiend over zijn vette glimlach, kwam haar al tegemoet.
    Het rare van Eversberg was dat hij bij binnenkomst nooit groette. Hij knikte, lachte en begon meteen op luide toon een gesprek, waardoor het leek of je hem vijf minuten eerder al had ontmoet, maar hij toen even was weggeroepen.
    n het restaurant was het stil en stonk het ondanks alle hoogmoed en Michelinster naar oud frituurvet. Harold zou het hier niet lang uithouden, dacht zij. Want zij voelde heel goed wat hij bedoelde met "bang voor de avond", zij wist absoluut waarover dat ging, – ook al beïnvloedden omgevingen haar zelf ook niet in het minst.
    Eversberg en zij gingen zitten aan een tafeltje bij de gebogen ramen. Alleen zichtbaar in het zwart waren de lichtstrengen van kaden en wegen, de wijde colliers van de pleinen en de hellende snoeren van de viaducten. – In één uur draaide het hele restaurant driehonderdzestig graden om zijn middelpunt. Dat was zo langzaam dat je het bijna niet merkte. Maar tijdens een gesprek realiseerde je je dat je zowat ieder kwartier een ander panorama onder je had; voor een lichtelijk overspannen iemand al genoeg om nerveus van te worden.
    Een lange ober met een gezicht of hij al de hele tijd getuige was van iets wat hem absoluut niet aanstond, kwam bij hen staan met een notitieboekje, nam de bestelling op en liep weg
    "De zaak is," begon Eversberg, na een paar niet ter zake doende opmerkingen, waardoor Elfien al voelde dat deze bespreking niet geheel naar wens zou verlopen, "de zaak is dat het met die serie van jou over de ongelukken op de snelweg nog helemaal niet rond is."
    Elfien keek naar zijn paars verkleurde knolneus.
    "Niet rond? Die was toch al rond? Mankeert er iets aan dan? Niet èrg genoeg?"
    "Er mankeert niks aan. Prachtige serie. Hartverscheurend. Om akelig van te worden. Schitterende documentatie ook. Maar dat is het nu juist! Er komen heel veel herkenbare personen op voor. Dat raakt aan de privacy! Daarmee zouden we grote risico's lopen met de nabestaanden als we uitkomen. Alleen al uit piëteitsoverwegingen... Maar als het verkeerd valt, een rel wordt, kan ons dat een heleboel lezers kosten!"
    Zij dacht: hij praat over piëteit, maar denkt aan zijn abonnementen. – "Maak die gezichten dan onherkenbaar! Plak er voor mijn part van die zwarte strookjes op."
    "Balken? Ja maar dat is toch niet mooi! En het gaat niet om twee of drie foto's! Die hebben al in de krant gestaan. Nee, de hele serie! Juist door de hoeveelheid werkt het ècht verpletterend! Dat hierna nog iemand in zijn auto durft te stappen! Dat er nog eentje durft in te halen! Dat met mist iemand nog harder dan 30..."
    "Verpletterend. Maar jullie durven dus niet!'
    "Zo is het maar net." Eversberg was vrij schaamteloos, letterlijk. Op zo'n moment tegen hem inpraten had het effect dat hij een beetje meegaf, maar zonder dat je daar iets mee opschoot. Het was als boksen tegen een wand van rubber.
    Elfien zei: "Bang om je aan koud water te branden! – Weet je wat, ik trek de hele serie bij jou terug, het was toch al een freelance-opdracht; en ik zoek er wel een boekuitgever voor. Was ik trouwens toch al van plan..."
    "Moet je zelf weten. Maar als ik je een goede raad mag geven: doe het niet. Je krijgt er onherroepelijk een hele hoop gedonder mee. En er is natuurlijk ons contract, dat weet je ook. Maar denk eens aan de andere consequenties! Dat kan je met rechtszaken veel geld gaan kosten. Daar zijn ze tegenwoordig echt niet misselijk mee."
    De chagrijnige kelner kwam aan met een schoon tafellaken, borden en bestek en hun gesprek stokte. Het restaurant was intussen al een flink stuk gedraaid en het uitzicht was op het zuidwesten, de richting van de luchthaven. De isolatie van het gebouw zorgde ervoor dat de gasten het vliegverkeer niet hoorden, enkel zagen. Er kwam juist een toestel laag over, met veel knipperende lichten. Een vliegende kermistent, dacht Elfien die in het spiegelend zwart keek, schuin over de schouder van Eversberg heen, – of frivoler: een hoerenkast met vleugels.
    Toen de ober weer weg was, vroeg Eversberg, zijn bord en bestek herschikkend:
    "Waar ben je op het ogenblik mee bezig?"
    "Dat heb ik op de laatste redactievergadering toch al gezegd?"
    "Maar daar was ik niet bij."
    "Met een serie over mannelijke erotiek."
    "Over?.." Eversbergs ogen kregen iets onthullends naar Elfiens mening. – Zou hij misschien denken daarvoor ook in aanmerking te komen... (ik moet er niet aan denken...)
    Eversberg wilde nog iets zeggen, maar de ober met de laatdunkende oogopslag bracht twee porties nasi speciaal en twee pils, zette schalen en bierglazen neer.
    Eversberg zei: "Na het eten zullen we het gesprek bij mij thuis voortzetten."

4.
De voorbereidingen voor Elfiens tentoonstelling, die zou plaatsvinden onder auspiciën van de uitgeverij waarvan Eversberg chef-redacteur was, waren nog altijd niet afgerond. Men leek op het laatste moment te aarzelen. Bang voor negatieve publiciteit, schending van privacy, rechtszaken, schadeclaims? Op de redactie waren niettemin al wat foto's rondgegaan. Er werd besmuikt gelachen, meest uit ongeloof. Degenen die misselijk werden van de verschrikkingen van het moderne autoverkeer, liepen weg. De rest werd geboeid door het gruwelijke van de werkelijkheid van alledag; al werden er, uit ethische overwegingen wel vraagtekens bij gezet.
    Niet veel werd er dan ook verzwegen of verdoezeld, de argeloze kijker weinig bespaard. En dat terwijl driekwart van de opgenomen beelden wegens aantasting van de "privacy" niet eens mocht worden getoond.
    Een verslaggever van een groot weekblad, die beweerde voorlopige inzage te hebben gehad in dat achtergehouden "materiaal", bepaalde zich er toe – zij het wat overdreven – een beeldende beschrijving te geven van de taferelen die op de tentoonstelling zouden worden getoond. – En de rest loog hij er gewoon bij.
    Hij beweerde te hebben gezien. – "Off the record" :
    – Vier brandende personenwagens op een landweg in regenachtig Frankrijk.
    – En: twee echtparen in een verkreukelde trouwauto, de anjers nog in het knoopsgat, de gezichten onherkenbaar verminkt.
    – Een dode vertegenwoordiger met de fotootjes van vrouw en kinderen vóór hem in het totaal vernielde dashboard.
    – Gezinnen, op weg naar hun vakantie, verongelukt; de slachtoffers onder zeiltjes, een uiteengereten caravan in de berm.
    – Omgevallen vrachtwagens, met halve schapen, zwartgeblakerde varkens, opengereten koeien, verpletterde kippen.
    – Auto's in vijf stukken gescheurd, her en der verspreid over een kruispunt.
    – Complete voetbalelftallen, voorover geschoten in een versierde, maar nu overlangs gespleten touringcar.
    – In een boom geslingerde levenloze man (of vrouw).
    – Dood mannenhoofd op een vreemd lange nek, stekend door een voorruit van een busje.
    – Sneeuwfoto van een brandende tankauto, een huis binnengereden. Holt daar een vlammend m e n s de weg op?
    Wat ging er door u heen, toen u dit allemaal zo zag? had de journalist Elfien gevraagd.
    "Niets eigenlijk," had zij volgens hem geantwoord. "Je denkt, als je dagelijks op de weg zit, blij dat het mij niet is overkomen, maar je sluit je ervoor af. Misschien later achtervolgt het je nog even, maar meer ook niet. Je moet er eenvoudig niet over nadenken..."
    En verder: "het is op het moment alleen maar een kwestie van door het oog van de camera blijven kijken..."
    "En op dat knopje drukken," zei de verslaggever ad rem. – "Een kei- en keiharde vrouw, deze Elfien Schwartzhof" besloot hij zijn "niets verhullende" artikel.

5.
Elfiens ex-man Harold, overigens geheel onkundig van haar nieuwe leven met de camera, had al heel spoedig geoordeeld dat hij een fout had begaan. Of eigenlijk: dat hij een overhaastte beslissing had genomen. Dat hij een soort bedenktijd had moeten voorstellen. Op de een of andere wijze had hij het gevoel – kon dat niet bewijzen, – dat de verandering nu totaal onomkeerbaar was geworden. En dat hoe langer de echtscheiding duurde, hoe geringer de kans was dat die beslissing nog terug kon worden gedraaid. – Hij wilde het niet voor zichzelf uitspreken, daarvoor had hij toch weer iets te veel trots in zijn karakter, maar diep, diep in zich, moest hij erkennen dat hij steeds meer spijt kreeg van hun uiteengaan.
    Elfien vond zijn houding slap en zeker niet passen bij háár standvastige karakter; zij beschouwde de verwijdering als een duidelijk blijk van langzaam opgebouwde on-interesse van beide kanten, misschien zelfs van irritatie en toenemende weerstanden. Maar doordat haar aandacht zo bij haar zakelijke beslommeringen lag, stond ze daar niet lang bij stil.
    Harold, kinderlijk onrealistisch als hij was hoopte dat Elfien dezelfde overwegingen zou koesteren als hij deed. Niettemin was hij terughoudend in het het contact maken met haar. Iets onbepaalds weerhield hem; er bestond kans dat een hernieuwde ontmoeting op een regelrechte teleurstelling zou uitlopen. En hij wilde het laatste beetje hoop niet aan het toeval prijsgeven.

6.
Een avond die begon als andere. Elfien was, na een belangrijke gemeentelijk opdracht op het stadshuis ontvangen te hebben, op weg naar huis. Over de autobaan suisde zij voort in een moderne, lage wagen. Het vroege voorjaarsweer was buiïg; zij had het koud en rilde, diep in de kraag van haar mantel gedoken.
    Een buitenwereld van kruisende snelwegen en een samenstelling van viaducten had zij achter zich, toen een plotselinge hagelbui het citroenschijven deed ratelen op de motorkap en de voorruit. De weg werd in een oogwenk wit en glad. Maar met onverminderde snelheid, het zijdelings wegglijden verontachtzamend, reed zij door. Ze had haast en was al zo laat...
    Dan een lange, flauwe bocht. Een tegenligger die zijn felle voorlichten niet wilde dimmen, naderde snel, waardoor zij enige seconden in een hel verlichte bol zonder randen verkeerde. Zij zag een omvangrijk licht op zich af komen, een cirkel van licht, die veranderde in een grote zwarte koplamp met flitsende stralen.
    Toen een alles overtreffende klap: de wereld werd gelijk zwart. En zij behoorde niet langer tot dat licht.

7.
Harold kreeg bericht van het ongeluk via de politie, die zijn naam en adres had aangetroffen in Elfiens vernielde auto.
    In één seconde leken zijn hersens door de schok verdoofd. Hij liet zijn avondeten in de steek en ging onmiddellijk met een taxi naar het ziekenhuis. Alles wat hij onderging, zag en hoorde scheen als een onscherpe film versneld voor hem afgespeeld te worden. Maar hij voelde, dat hij de krampachtige toestand, die hem in leven hield, niet heel lang vol zou kunnen houden.
    In het ziekenhuis werd hij apart genomen door een vrouwelijke arts. Zij had goed èn slecht nieuws. Zij wilde er niet omheen draaien, Elfien was buiten levensgevaar, maar er moest rekening mee worden gehouden dat zij nooit meer zou kunnen lopen.

Harold bleef zich de komende weken afvragen hoe hij het ongeluk van Elfien ooit te boven zou komen. Nog altijd had hij gehoopt dat hun relatie ooit weer hersteld zou kunnen worden. Hoe dan ook, wanneer dan ook
    De volgende periode deed hij nog wel een poging hun relatie nieuw leven in te blazen; door voor te stellen weer samen te gaan wonen en haar te helpen.
    Maar dat had Elfien kortweg afgewezen, ervan overtuigd dat hun hereniging , op welke wijze dan ook, bij voorbaat tot mislukken was gedoemd. En hij, die toch al zwaartillend en somber van aard was, werd depressief en ziekelijk, en kwam nog maar weinig de deur uit. –
    Elfien echter, ondanks het vreselijke dat haar was overkomen, bleef een onverbeterlijke optimiste. – Zodra zij weer aan het herstellen toe was, begon zij in haar snel aangepaste flatje alweer plannen te maken voor de toekomst, en in het haar resterende leven de fotografie te gaan voortzetten vanuit de rolstoel.
    Maar van de erotische fotografie kwam weinig meer terecht. Alleen al fysiek was dat een onmogelijkheid geworden.– De weg naar het succes die zij had eerder had ingeslagen, was definitief geblokkeerd door haar eigen ongeluk. Maar zij had reeds gekozen voor een alternatieve route. Ze ging zich geheel toeleggen op het leven van de slachtoffers van het verkeersgeweld, de achterblijvers, de daders.
    Zo werd zij internationaal bekend als de fotografe van het leed, dat zij maar al te duidelijk zelf had ondervonden.   @ 02-11-2018 13:03:04
sinop otelleri blog  sinop otel dublex suit oda  sinop otel hakkımızda  sinop otel hizmetler  sinop otel müza  sinop otel odalarımız  sinop otel plaj  sinop otel standart oda  sinop otelleri video  sinop otelleri yorumlar  sinop otel havuzlu  sinop otel fiyatları  sinop otelleri  sinop havuzlu otel  sinop otelleri trivego  sinop otelleri  sinop otelleri  sinop otelleri  sinop otelleri  sinop otelleri Sinop doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok tarihi mekâna da sahip olan bir şehirdir. Sinop yalnızca doğa meraklıları tarafından değil aynı zamanda tarih meraklıları tarafından da gezilip, görülen ve beğenilen bir kenttir. Sinop kalesi, Sinop arkeoloji müzesi, Sinop İnce burun Feneri, Boyabat Kaya Mezarları Sinop’un tarihsel kalıntılarını oluşturmaktadır.

Tarih meraklısıysanız ve Sinop’a gelip seyahat etmek, gezip görmek istiyorsanız, o halde Sinop otelleri arasından bir Sinop otel seçiminde bulunun. Tercih ettiğiniz otelin isteklerinize uygun olup olmadığını internet üzerinden öğrenebilirsiniz. Nasıl özellikler istiyorsanız, beğendiğiniz otel de bu özelliklerin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Tercih ettiğiniz Sinop otel ile güzel bir tatili geçirme imkânınız da bulunmaktadır.


@ 02-11-2018 13:02:37
antalya sex shop  
bursa sex shop  
sex shop bursa  
bursa sex shop  
avcılar sex shop  
avcılar sex shop  
esenyurt sex shop  
esenyurt sex shop  
beylikdüzü sex shop  
beylikdüzü sex shop  
kadıköy sex shop  
kadıköy sex shop  
bakırköy sex shop  
bakırköy sex shop  
işitme cihazı  


@ 02-11-2018 13:02:22
seks shop  
sex shop  
sex toys  
erotik seks shop  
gay sex shop  
gay sex shop  
strapon nedir  
kızılay sex shop  
vibratör  
izmir sex shop  
antalya sex shop  
ankara sex shop  
istanbul sex shop  
istanbul sex shop  


@ 02-11-2018 13:02:12
seks shop  
sex shop  
sex shop  
sex shop  
seks shop istanbul  


@ 02-11-2018 13:02:02
فرمتجر الجنس  
فروشگاه جنسی  
فروشگاه جنسی  
هزاز  
вибратор  
секс-шоп  
متجر الجنس اسطنبول  


@ 02-11-2018 13:01:55
sex shop  
iç giyim  
saç bakım  
işitme cihazı  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otel fiyatları  
sinop otel tavsiye  


@ 02-11-2018 13:01:44
 • https://www.ogiyo.com

 • https://www.sacbakim.net

 • https://www.noktaisitme.com

 • https://www.sinopantikotel.com.tr

 • https://www.sinopantikotel.com

 • https://www.sinopotel.com.tr

 • http://www.sinopotel.com

 • https://www.otelsinop.net

 • https://www.seksshopistanbul.net

 • https://www.jartiyercorap.com

 • https://www.noktashop.ist

 • https://www.noktashop.istanbul

 • https://www.noktashop.org

 • https://www.noktaseksshop.com

 • https://www.vibratorum.net

 • https://www.noktashop.org/articles-sitemap.xml • @ 02-11-2018 13:01:37
  sex shop  
  seks shop  
  saç bakım  
  seks shop  
  seks shop  
  sex toys  
  sex toys  
  gay sex shop
  gay sex shop
  strapon nedir


  @ 02-11-2018 13:01:21
  kızılay sex shop
  travesti sex
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  vibratör  
  izmir sex shop  


  @ 02-11-2018 12:59:54
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 


  @ 21-06-2015 15:35:42
  Het plaatsen van reacties kan alleen als u ingelogd bent. Klik hier om naar de inlogpagina te gaan.


  Copyright © 2002-2021 Geoffrey Reemer en Ren Claessens