vrijdag 21 september 2018
Snel naar rubriek:
Inloggen      Registreren
Peter Diepstraten - finaničle malaise en moraal
Gepubliceerd op: 11-11-2011 Aantal woorden: 561
Laatste wijziging: - Aantal views: 2310
Easy-print versie Aantal reacties: 0 reacties

finaničle malaise en moraal

Peter Diepstraten


Daar zijn we weer online om even te becommentaričren hoe de Eurozňne als de euro onder steeds grotere druk is komen te staan. Het leidt geen twijfel dat in de jaren dat de euro is ingevoerd veel malversaties en dubieuze financičle handelingen de pan zijn uitgerezen. Eigenlijk is het al begonnen met de opkomst van verzekeringen, lijfrente polissen met als finale de "woekerpolissen". Toen kwamen de hypotheken massaal opzetten met als extra bijkomstigheid de optie van het bijlenen middels de zg. "overwaarde". Tel hierbij op de bonuscultuur en de toename in "gigasalarissen" gekoppeld aan een extreme beleggings- en beurzen filosofie en het gespeculeer op verlerlei terreinen. Daarnaast de compleet doorgeslagen carričre hype middels persoonlijke ontwikkeling en het gejaag naar de top waarin men meent te moeten excelleren met gebruikmaking van de daarvoor bestemde cursussen en seminars en andere dubieuze sessie's en het circus is compleet. Ik wil hiermee maar aangeven dat vooruitstrevendheid zo zijn grenzen en wetten kent die niet door iedereen naar behoren worden getaxeerd. Daar de realiteit nu gelukkig laat zien dat het stelsel in zijn volle omvang nu compleet vast dreigt te lopen is een signaal wat onvermijdelijk laat zien dat wat men ongecontroleerd en hebzuchtig probeert na te jagen toch zijn keerpunt kent. Het is daarom wellicht een hard gelag te moeten constateren dat veel dromen en vooruitstrevendheid de mens doet terugfluiten naar de basis van waar het in principe eigenlijk allemaal om draait .De moderniteiten en excessen welke in eerste aanleg ons zijn opgelegd door ontwikkelingen vanuit Amerika hebben ons op een verkeerd spoor gezet. Denk hierbij aan het soap-achtig gehalte welke ons hebben overspoeld d.m.v. allerlei series, die een surrealistisch beeld van het leven geven doch waarvan velen menen dit toch te moeten toetsen aan het rečle leven met alle frustaties vandien. Tel daar de financičle miskleunen door de bankiers en andere beursspeculanten bij op met inbegrip van de "bonuscultuur" incl. de onstane mega-salarissen en je hebt al de basis van een labiel fundament. Het ontwikkelen van allerlei dubieuze financičle produkten waarvan men niet eens de volle draagwijdte en inhoudelijkheid weet uit te leggen, is een besmetting gebleken. Nu komt daar tevens het idolsachtige optreden van o.a politici bi,j die menen dat bekendheid in welke vorm dan ook opgevoerd borg staan voor hun visionaire en idealistische toekomsperspectieven welke in veel zaken alleen maar om eigen belang en profilering gaan ten favoure van hun eigen profiel. Kortom is deze ontwikkeling als een ettergezwel gaan ontsteken in een explosieve teneur die nu mondiaal om zich heen gaat grijpen. De opkomst van veel protesten zoals o.a de "arabische lente"de Occupi bewegingen en andere systemen welke realisten gaan opzetten om tegengas te geven. Waar wij tevens ook zijn door geinfecteerd is de schijnbare aannemelijkheid alsook acceptatie van morele excessen van hoge functionariisen die er een potje van maken. Hun schijnbare onschendbaarheid en statuur vanwege de positie geeft dergelijke lieden wellicht de indruk dat zij zich van alles kunnen permiteren [?] Met als cliffhanger nu de openbaarmaking van de gigantische schuldenlast van landen welke als een molensteen om de nekken van een ieder is komen te hangen geeft aan dat we ons allemaal hebben laten piepelen. Voor de minder bedeelden onder ons welke in aantal alleen maar toenemen is het zuur en wrang te moeten constateren dat vooral hun toekomstperpectieven er nog somberder voor is komen te staan.

Er zijn geen reacties op deze tekst.


Het plaatsen van reacties kan alleen als u ingelogd bent. Klik hier om naar de inlogpagina te gaan.


Copyright © 2002-2018 Geoffrey Reemer en René Claessens