dinsdag 22 januari 2019
Snel naar rubriek:
Inloggen      Registreren
Henk Gruys - Geerlings Plan - Afl. 2 (slot)
Gepubliceerd op: 17-09-2010 Aantal woorden: 2519
Laatste wijziging: 24-02-2018 Aantal views: 1526
Easy-print versie Aantal reacties: 11 reacties

Geerlings Plan - Afl. 2 (slot)

Henk Gruys


Hij naderde een tweede steiger, aanzienlijk groter dan die bij de bushalte. Aarzelingen weerhielden hem om meteen de riemen uit de dollen te halen, maar al spoedig werden zijn gedachten weer in de oude vorm terug gemoduleerd, door de langzamerhand al te bekende aanblik van de sloot, de steigerpalen, het riet, de regen en de overvloedige drassigheid.
Hij was inderdaad iets te lui, erkende hij nu. Of minder te lui alswel te inrt en te zorgeloos, iets t fantasiearm voor optimale resultaten; misschien altijd wel te werktuiglijk in zijn handelen op de keper beschouwd.
Hij liet de boot uitlopen en drukte even de knop van zijn radio in, dwars door de leren klep van de tas. "De meningen prima verdeeld, maar de algehele tendens is toch meer dat..." Hij schakelde het apparaat uit voor de uitspraak begrijpelijk had kunnen worden. De boot dreef met een lichte schok tegen de steiger.
Einde vaartocht. Ja, de regen was zeer zeker toegenomen in intensiteit. Met iets meer haast haalde hij de riemen binnen en legde het touw als een strop om de paal. Hij klom op de beun, voorzichtig als steeds omdat het houtwerk door de regen glibberig kon zijn geworden. Had je ooit gedacht, Geerling, dat haar familie tegen jouw plannen gn weerwerk zou geven?
Hij was er intussen niet zeker van dat er sinds de vorige dag niet iets aan de steiger veranderd kon zijn. Hij stond stil, onderzocht de vlonder en keek daarna om naar het bobbelige hooiveld, de plaats waar de driehoek van het rustieke dak boven de begroeiing uitpiekte en een vage bruine rookpluim wegdreef. Geerling huiverde hoewel het niet koud was en trok zijn jack over zijn hoofd.
Eenmaal op het penningpad lopend, kreeg hij het idee dat hij minder had gedaan dan redelijkerwijs, en op grond van andere, heel plausibele overwegingen, voor zijn missie mocht worden verwacht. Nu ja, het werd in ieder geval tijd zich voor te bereiden op wat hij zou gaan zeggen. Bij verrassing zijn binnenkomst uitvieren, dat was het beste. Een luchtig: "Hallo tantetje, hier ben ik weer," om te beginnen zou wonderen kunnen verrichten. Het was daarbij zaak de aanval meteen frontaal en vooral nauwkeurig in te zetten, voor optimaal effect.
Het huis waar hij op toeliep, leek, nadat het ergens anders slordig in elkaar was gezet, plomp in het grasland neergedonderd. Waarschijnlijk daarom was alles eraan zo scheef en laag. Een monument van vijandigheid. Hij naderde de vuilwitte gevel, de groene deur die je met enige fantasie de voordeur zou kunnen noemen, al was hier geen straat. Hij hield met zijn ene hand het jack op zijn hoofd, met de andere zijn tas onder zijn arm. De lauwe motregen droop in zijn hals; de onderkant van zijn broekspijpen werd nat door uitgeschoten, langs strijkende graspluimen.
Een polderhuis met vensterblinden. Hij ging behoedzaam naast de deur staan, met zijn linkerhand als bezwerend op de stijl, en speurde, het hoofd voorovergebogen naar geluid van binnen.
Maar het was stil. Na een moment klonk een zwak gekraak of men binnen een meubelstuk aan het verschuiven was.
Met zijn zakdoek veegde hij de regen uit zijn hals. Toen liep hij naar een van de vensters, in een opwelling naar binnen te willen gluren zonder zelf gezien te worden, en trachtte de kamer in te kijken. Maar het glas weerspiegelde de struiken en de lage hemel, en hij kon niets ontwaren. Hoe goed zou het zijn, dacht hij, als je door middel van bijvoorbeeld telepathie in de kamer kon doordringen, daarbij zelf onzichtbaar blijvend.
Hij oefende in totaal drie beginzinnen en opende toen de deur met breed theatraal gebaar.
Toen hij binnen stond in dit soort huizen is dat direct in de huiskamer had hij luid willen roepen: "Dag tante!" Maar hij zag niemand, tante niet, Regina niet, en de rest evenmin; ook niet toen zijn ogen aan de duisternis waren gewend. Het was buitengewoon donker in de kamer, zowel door de zware vitrages, als doordat er overal zoveel populieren om het huis stonden.Het volgende dat hem opviel was, dat zijn neus werd geprikkeld door de geur van wrijfwas of terpentijn.
Hij keek om zich heen, voelde plots zijn doffe kleren met enige zwaarte aan zich hangen, dit maakte hem onbegrijpelijk moe. Hij zag nog nergens een mens, waar was iedereen? Hier kn men zomaarniet even weggaan! Hij keek om naar de deur alsof hij weer naar buiten wilde.
Maar dat was hij niet van plan. Hij begon door de kamer te sluipen, voorzichtig, om in de donkerte niet te vallen over de talloze tabouretjes, piedestallen, tagres, chiffonires en secretaires, die overal op de vloer en tegen de wanden waren gezet. Toen liep hij door en kwam in een andere kamer. Maar ook daar niemand.
Hoe kan dit, dacht hij. Iedereen weg. Hebben ze het huis aan ns gelaten? Hij ging nog in twee andere kamers kijken en in de keuken, maar nergens een mens. Vreemd dat ze vertrokken waren... En waarom?.. waar naartoe?.. Hij merkte tegelijk dat hij steeds op zijn tenen had gelopen. Dat is grote onzin, dacht hij.
Hij probeerde zonder terughoudendheid de deur naar de zijkamer, de laatste die hij nog niet had betreden. En daar eindelijk daar stond tante, op een stoel tussen haar antieke meubels en kasten. Naast haar een tafel waarop stapels serviesgoed, borden, sauskommen van porselein, soepterrines, dekschalen, thee- en koffiekopjes zo dicht op elkaar waren geplaatst dat er niets meer bij had gekund. Tante Pol, dacht hij, om zich aan de plotselinge beklemming te ontrekken; microcefaal, appelwangig, zultlippig, dacht hij,
Het was niet voor het eerst dat hij in deze kamer kwam. Waar hij het in het begin nog ongepast had gevonden te kijken in kamers die op slot waren en waar hij kennelijk niets te maken had, had hij zich door de vijandigheden over en weer daar spoedig overheen gezet. En toen de deur een keer los was, waren hem binnen de bijna-duisternis en de mahoniehouten meubilering opgevallen.
"Zo tante," zei hij meewarig, alsof hij verwachte dat Regina's tante het gesprek meteen uit zichzelf zou beginnen en onthullen waarom iedereen schitterde door afwezigheid, als een soort cynische vervelingspose.
Maar tante Pol keerde zich zelfs niet naar hem om, deed of hij er helemaal niet was, pakte een stapeltje schoteltjes uit de kast en plaatste dat breukvrij op de tafel. Die kast en die tafel heb ik de vorige keer niet gezien, dacht hij. Hoe kmt dat alles hier? Over het water?.. Maar door deze afleiding liep de "verrassingsaanval" zoals hij die zich had gedacht, definitief enige indeuking op.
"Waar komen al die borden vandaan?" vroeg hij luid, teneinde zich weer enige ingang in de situatie te verschaffen; maar ook omdat de aanwezigheid ervan, zoals alles op het ogenblik, hem tamelijk verontrustend voorkwam.
"Er is wel meer dat je niet weet," zei tante raadselachtig en meer achteloos dan dat het sarcastisch kon klinken. O, natuurlijk, dacht hij, het is bekend, weer geen spoor van enige medewerking. Hij zette zijn tas op de vloer en ritste zijn jack open.
"Waar is Regina," vroeg hij. Hij pakte een beker van de tafel en bekeek hem aan de onderkant, maar er was te weinig licht om er iets op te kunnen onderscheiden. De tante, als de verpersoonlijking van alle tegenwerking tot nu toe, gaf geen antwoord, bleef zich onledig houden met de inruiming van haar kastplanken. Deze onverschilligheid is gespld! dacht hij. Het viel hem op dat het thans zo donker in de kamer was geworden dat hij moeite had de meubels in hun geheel te onderscheiden. Wat voor vreselijk weer was het inmiddels?..
Maar de tante leek daar geen hinder van te ondervinden; ze stapte van de stoel, trok de beker uit zijn hand en plaatste hem weer bij de andere.
"Waar is Regina", vroeg hij voor de tweede maal. Hij plofte neer in een lederen leunstoel die tegenover tante voor een wand stond. Deze handeling een beetje als toneel om zijn norse nonchalance en onvrede te demonstreren. Onwillekeurig kwam hem het beeld van Regina voor de geest; haar ouderwetse kleren, ruches, schoenen met gespen, kousen uit een romantische tijd, hr opvatting over het eeuwig vrouwelijke.
"Regina is er niet," zei de tante rustig en keek hem niet aan, voor zover hij dat kon onderscheiden.
Geerling begon zijn geduld te verliezen.
"Is hier niet? Wat bedoelt u? Waarom zegt u niet gewoon waar zij is! Regina en ik hadden namelijk wat afgesproken..."
Tante zweeg weer. Nu ondervond hij dat als iets berekenends. Meer dan als een uiting van onverschilligheid.
Ik zou gewoon ruzie moeten maken, dacht hij, herrie schoppen, dat is de enige effectieve manier. Ik zou een kopje moeten pakken en stukgooien, dacht hij. En weer een, net zolang tot zij antwoordt; het porselein, het enige kwetsbare van deze familie. Ze hadden hem altijd al tegengewerkt. Hem niet gemogen, vanaf het begin al niet, en helemaal niet toen de ernst van zijn relatie met Regina eenmaal tot hen was doorgedrongen. Hij kwam uit zijn stoel en deed een paar bedreigende stappen tot naast de tafel met het servies, maar deed niets, balde alleen zijn vuisten.
"Regina is vanmorgen vertrokken," zei tante achteloos tussen het neerzetten van twee stapeltjes door.
"Wat?! stoof hij op. "Wat is dat voor onzin!" Hij keek ongelovig, ws dit ook. Maar de tante leek absoluut niet te willen meewerken aan de door hem beoogde ruziescne, en herhaalde kalm wat zij had gezegd.
Geerling beende ziedend de kamer uit. Dat zgt zij! dacht hij, dat beweert die prutlip alleen maar om te pesten en ons dwars te zitten! Weggegaan! Natuurlijk niet! Welnu, dan neem ikzelf het initiatief wel weer in handen. Wat ik ook nooit uit handen had moeten gven! Wat heb ik berhaupt met de tante nodig?
Hij liep weg, de gang in, riep Regina's naam in de huiskamer, maar kreeg geen antwoord. Keek in de andere kamers, om de hoeken, in de spoelkeuken, zijn eigen kamer, haar kamer, maar vond nergens een teken van haar aanwezigheid. Hij haalde zelfs de boventrap neer en stak zijn hoofd door het gat naar de zolder.
Regina moet tegenover hen iets gezegd hebben, dacht hij, iets losgelaten hebben over onze plannen en vertrek. In al haar eerlijkheid heeft zij het verteld. En daarom hebben ze in huis alvast enige afweermaatregelen tegen mij getroffen.
Steeds ongeduldiger drentelde hij heen en weer, liep toen ineens kwaad terug naar de zijkamer, waar de terpentijngeur van de boenwas nog sterker leek te zijn geworden.
"Zegt u alstublieft waar ze is!" Ik ben te laat gekomen, dacht hij, ze is weg. Waarschijnlijk door neef-lief weggebracht. Ontvoerd naar onbekende bestemming, om haar voor mij af te schermen. Of ik er een voorgevoel van had!"
Tante draaide zich om. "Dat zeg ik toch! Vertrokken!"
"Ze wilde weg, inderdaad ja! Maar met mij! Vandaag was haar laatste dag bij jullie. Maar jullie hebben getracht haar gek te maken, steeds als ik er niet was! Jij! En Agnes en Nars net zo goed! Zoals jullie denken de baas over ons te kunnen spelen! Maar daar heb ik nu eens schoon genoeg van!"
"Met jou weggaan!" zei tante honend. "Maar daar kan natuurlijk niets van in komen!"
Ze klom schijnbaar onaangedaan op de stoel om bij de hoogste planken te kunnen reiken. In haar ene hand een stapeltje van vijf kopjes en in de andere een enorme ronde schaal met bloemmotieven, mogelijk het meest kostbare stuk van de hele collectie.
"Als u niet zegt waar ze is, dan keer ik hier die hele tafel om!"
"Dhht-durf-je-niet..."
"U zult ervan opkijken wat ik allemaal durf!"
"Nee, keurige, zr beschaafde Geerling! Hiermee bewijs je weer eens dat jij je absoluut niet weet te gedragen. Zoals we trouwens allemaal allang weten. Er is uiteraard geen denken aan dat wij Regina met iemand als jij mee laten gaan! Tenslotte hebben wij voor haar onze verantwoordelijkheid. Wat denk jij eigenlijk wel, met je praatjes? Dat jij hier de baas bent? Dat je de zaken maar even naar je hand kunt zetten? Dat je Regina zomaar even kunt inpalmen, dat arme kind? Maar dan zijn wij er ook nog!"
Geerling dacht: ze wilden al eerder van hm af, en daarvoor gebruikten ze nu zelfs Regina. En Regina was eenvoudig veel te zwak om zich tegen dat zootje te weer te stellen. Hij was woest, hoewel hij zich ervan bewust was geen bewijs voor een samenzwering te hebben. Maar hij wst het eenvoudig, hij wist het!
Maar wat kon hij doen? Tante Pol vermoorden, het hele interieur kort en klein slaan, het huis in brand steken?.. Voorlopig stond hij hier alleen maar een beetje ruzie te maken... Alsof dat alles zou kunnen oplossen. Hij riep:
"Verantwoordelijkheid!! Laat me niet lachen! Verantwoordelijkheid, een familie van intriganten en konkelaars zult u bedoelen! Regina is meerderjarig en mag haar haar eigen beslissingen nemen, daar hoeft ze geen rekenschap voor aan jullie af te leggen! Maar jullie hebt haar gewoon gedwongen! Ontvoerd! Weten jullie dan niet dat dat op haar leeftijd helemaal niet mag?! Dat dat een strafbare handeling is! Ik kan zo naar de politie gaan en aangifte van vrijheidsberoving doen! Of dachten jullie dat ik dit zomaar op mij laat zitten?!" Zijn stem schoot uit van kwaadheid. Maar hij dacht ondertussen: er straalt slechts machteloosheid van mij af; niemand die zich van mij iets aantrekt. Hij begon van onrust en ongenoegen in de kamer op en neer te lopen, driftig, met zijn handen in zijn zakken. Het leek of hij elk moment in hoongelach zou uitbarsten; telkens keek hij om naar de tante.
Tante Pol stond voorover geleund tegen de kast, onderwijl steun vindend bij het bovenpaneel. Maar schuin onder haar begon haar stoel langzaam weg te glijden op de gladde vloer, net in de was gezet.
Zij kwam in steeds schevere houding tegen de kast te hangen, met de een belangrijk serviesstuk op haar de arm. De overvolle kast, die door haar wankele evenwicht gemakkelijk over haar heen zou kunnen storten met alles erin. En terwijl zij, haar ogen groot van schrik hield gericht op hem, smekend om verlossing, stak Geerling geen hand uit om haar te helpen.-=P!nUpke=- @ 02-11-2018 13:03:04
sinop otelleri blog  sinop otel dublex suit oda  sinop otel hakkımızda  sinop otel hizmetler  sinop otel müza  sinop otel odalarımız  sinop otel plaj  sinop otel standart oda  sinop otelleri video  sinop otelleri yorumlar  sinop otel havuzlu  sinop otel fiyatları  sinop otelleri  sinop havuzlu otel  sinop otelleri trivego  sinop otelleri  sinop otelleri  sinop otelleri  sinop otelleri  sinop otelleri Sinop doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok tarihi mekâna da sahip olan bir şehirdir. Sinop yalnızca doğa meraklıları tarafından değil aynı zamanda tarih meraklıları tarafından da gezilip, görülen ve beğenilen bir kenttir. Sinop kalesi, Sinop arkeoloji müzesi, Sinop İnce burun Feneri, Boyabat Kaya Mezarları Sinop’un tarihsel kalıntılarını oluşturmaktadır.

Tarih meraklısıysanız ve Sinop’a gelip seyahat etmek, gezip görmek istiyorsanız, o halde Sinop otelleri arasından bir Sinop otel seçiminde bulunun. Tercih ettiğiniz otelin isteklerinize uygun olup olmadığını internet üzerinden öğrenebilirsiniz. Nasıl özellikler istiyorsanız, beğendiğiniz otel de bu özelliklerin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Tercih ettiğiniz Sinop otel ile güzel bir tatili geçirme imkânınız da bulunmaktadır.


-=P!nUpke=- @ 02-11-2018 13:02:37
antalya sex shop  
bursa sex shop  
sex shop bursa  
bursa sex shop  
avcılar sex shop  
avcılar sex shop  
esenyurt sex shop  
esenyurt sex shop  
beylikdüzü sex shop  
beylikdüzü sex shop  
kadıköy sex shop  
kadıköy sex shop  
bakırköy sex shop  
bakırköy sex shop  
işitme cihazı  


-=P!nUpke=- @ 02-11-2018 13:02:22
seks shop  
sex shop  
sex toys  
erotik seks shop  
gay sex shop  
gay sex shop  
strapon nedir  
kızılay sex shop  
vibratör  
izmir sex shop  
antalya sex shop  
ankara sex shop  
istanbul sex shop  
istanbul sex shop  


-=P!nUpke=- @ 02-11-2018 13:02:12
seks shop  
sex shop  
sex shop  
sex shop  
seks shop istanbul  


-=P!nUpke=- @ 02-11-2018 13:02:02
فرمتجر الجنس  
فروشگاه جنسی  
فروشگاه جنسی  
هزاز  
вибратор  
секс-шоп  
متجر الجنس اسطنبول  


-=P!nUpke=- @ 02-11-2018 13:01:55
sex shop  
iç giyim  
saç bakım  
işitme cihazı  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otel fiyatları  
sinop otel tavsiye  


-=P!nUpke=- @ 02-11-2018 13:01:44
 • https://www.ogiyo.com

 • https://www.sacbakim.net

 • https://www.noktaisitme.com

 • https://www.sinopantikotel.com.tr

 • https://www.sinopantikotel.com

 • https://www.sinopotel.com.tr

 • http://www.sinopotel.com

 • https://www.otelsinop.net

 • https://www.seksshopistanbul.net

 • https://www.jartiyercorap.com

 • https://www.noktashop.ist

 • https://www.noktashop.istanbul

 • https://www.noktashop.org

 • https://www.noktaseksshop.com

 • https://www.vibratorum.net

 • https://www.noktashop.org/articles-sitemap.xml • -=P!nUpke=- @ 02-11-2018 13:01:37
  sex shop  
  seks shop  
  saç bakım  
  seks shop  
  seks shop  
  sex toys  
  sex toys  
  gay sex shop
  gay sex shop
  strapon nedir


  -=P!nUpke=- @ 02-11-2018 13:01:21
  kızılay sex shop
  travesti sex
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  vibratör  
  izmir sex shop  


  -=P!nUpke=- @ 02-11-2018 12:59:54
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 


  @ 21-06-2015 15:35:42
  Het plaatsen van reacties kan alleen als u ingelogd bent. Klik hier om naar de inlogpagina te gaan.


  Copyright © 2002-2019 Geoffrey Reemer en Ren Claessens