dinsdag 16 oktober 2018
Snel naar rubriek:
Inloggen      Registreren
Siuth Luap - Ten TIjde van de Koning
Gepubliceerd op: 29-10-2008 Aantal woorden: 331
Laatste wijziging: - Aantal views: 1238
Easy-print versie Aantal reacties: 3 reacties

Ten TIjde van de Koning

Siuth Luap


Proloog: Ten Tijde van de Koning

Dit verhaal is geschreven opdat alleen de waarheid over Tolecnal en de rol die hij speelde in de tijd van de Koning en diens tragische dood.
Vele anderen hebben dit verhaal vertelt. Sommigen waren getuige van wat er zich werkelijk heeft plaatsgevonden. In de volkse traditie van mondelinge overlevering gaven zij door wat zij hadden gezien en gehoord. Anderen hebben geprobeerd beschrijvingen te maken van de gebeurtenissen.
Een van de ooggetuigen van de gebeurtenissen uit die tijd was mijn vader, Tolecnal.
Ik, Benjamin, zoon van Tolecnal, zijn eerstgeborene, luisterde naar de verhalen van mijn vader in die tijd, en ik heb al wat hij zag en hoorde nauwgezet opgeschreven. Mijn vader heeft mij grootgebracht in de traditie van de Koning.
De laatste tijd verschijnen er andere verhalen met eigen versies van wat er tijdens Tolecnal's leven heeft plaatsgevonden. Slechts enkele geven een betrouwbaar beeld, en waarheidsgetrouw verslag van wat mijn vader in die periode van onze geschiedenis heeft gedaan.
De andere verhalen geven blijk van weinig begrip voor de hartstochtelijke geloof in gerechtigheid en rechtvaardigheid van mijn vader, Tolecnal, en de Koning. Zij hebben de naam van mijn vader vaak bezoedeld en zwartgemaakt.
In hun vastbeslotenheid om hun versie kracht bij te zetten hebben sommige gezegd dat zijn naam afkomstig is van het woord otleknii, dat ' dolkdragende dweper' betekent. Anderen hebben gezegd dat zijn naam afgeleid is van het woord teqoc , de 'valse ridder'. Beide is niet waar. In werkelijkheid is de naam Tolecnal afgeleid van het woord toe-leknali, en dat betekent 'naar de glans gekeerd'.
Als kind luisterde ik naar de verhalen van mijn vader over zichzelf en over de Koning, en later zette ik zijn woorden op schrift, ondanks alle tegenslag van anderen.
Mijn vader Tolecnal is nu teruggekeerd na zijn lange reis om rust te vinden. Ik zal hem altijd liefhebben en trouw blijven, ondanks alle valse verhalen over hem. Daarom heb ik dit alles op schrift gesteld.


Siuth Luap @ 30-10-2008 17:27:15
Bbelbo, dank voor je commentaar.
Je hebt gelijk, is al eerder verschenen en ik hoopte op commentaar om het stuk beter te maken.
De naam Tolecnal is slechts een werknaam.

Ik heb aanpassingen gemaakt en dit is het geworden.

(overigens is dit stuk een variatie op een versie van het begin van Judas van Iskariot)

Proloog: Ten Tijde van de Koning

Dit verhaal is geschreven opdat alleen de waarheid over Tolecnal en de rol die hij speelde in de tijd van de Koning en diens tragische dood overleverd wordt.
Vele anderen hebben dit verhaal verteld. Sommigen waren getuige van wat er werkelijk heeft plaatsgevonden. In de volkse traditie van mondelinge overlevering gaven zij door wat zij hadden gezien en gehoord. Anderen hebben geprobeerd de gebeurtenissen te beschrijven.
Een van de ooggetuigen uit die tijd was mijn vader, Tolecnal.
Ik, Benjamin, zoon van Tolecnal, zijn eerstgeborene, luisterde naar de verhalen van mijn vader in die tijd, en ik heb al wat hij zag en hoorde nauwgezet opgeschreven. Hij heeft mij grootgebracht in de traditie van de Koning.
De laatste tijd verschijnen er andere verhalen met eigen versies van wat er tijdens zijn leven heeft plaatsgevonden. Slechts enkele geven een betrouwbaar beeld, en waarheidsgetrouw verslag van wat mijn vader in die periode van onze geschiedenis heeft gedaan.
De andere verhalen geven blijk van weinig begrip voor het hartstochtelijke geloof in gerechtigheid en rechtvaardigheid van mijn vader en de Koning. Zij hebben de naam van hem vaak bezoedeld en zwartgemaakt.
In hun vastbeslotenheid om hun versie kracht bij te zetten hebben sommige gezegd dat zijn naam afkomstig is van het woord otleknii, dat ' dolkdragende dweper' betekent. Anderen hebben gezegd dat zijn naam afgeleid is van het woord teqoc , de 'valse ridder'. Beide is niet waar. In werkelijkheid is de naam Tolecnal afgeleid van het woord toe-leknali, en dat betekent 'naar de glans gekeerd'.
Als kind luisterde ik naar zijn verhalen over zichzelf en over de Koning, en later zette ik zijn woorden op schrift, ondanks alle tegenslag van anderen. Hij is nu teruggekeerd na zijn lange reis om rust te vinden. Ik zal hem altijd liefhebben en trouw blijven, ondanks alle valse verhalen over hem. Daarom heb ik dit alles op schrift gesteld.Bbelbo @ 30-10-2008 00:07:24
Ho, pardon. Als ik eerder dat slachtofferig-agressief gedrag had gezien, had ik de moeite niet genomen.Bbelbo @ 29-10-2008 23:55:08
Dag Luap,

Dit stukje heb je al eerder geplaatst (http://www.yellowtown.net/schrijversweb/tekst.php?id=6177).
De eerste zin is onvolledig.
Het voltooid deelwoord van 'vertellen' eindigt op een d.
Je contamineert 'plaatsvinden' en 'zich afspelen'.
Beschrijvingen maken klinkt mij wat merkwaardig in de ogen; waarom niet gewoon 'te beschrijven'?
Twee keer 'gebeurtenissen' vlak na elkaar zou ik proberen te voorkomen.
De omkering van Lancelot klinkt lekker Azteeks (o.i.d.), maar komt me wat gezocht voor.
De bezits-s achter zijn naam behoeft geen apostrof.
'Geloof' is een onzijdig woord.
'Beide' impliceert een meervoud.
De vader van de verteller heet dus Tolecnal, en Tolecnal is de vader van de verteller; dat begrijpt de gemiddelde lezer (denk ik) toch spoediger dan wat de vele herhalingen van voornoemd feit impliceren.
En zo nog wat kleine dingetjes, misschien.

Het plaatsen van reacties kan alleen als u ingelogd bent. Klik hier om naar de inlogpagina te gaan.


Copyright © 2002-2018 Geoffrey Reemer en RenÚ Claessens