donderdag 18 oktober 2018
Snel naar rubriek:
Inloggen      Registreren
Ger Klarenbeek - Koopkrachtvermindering voor vele Nederlanders
Gepubliceerd op: 21-08-2002 Aantal woorden: 268
Laatste wijziging: - Aantal views: 1847
Easy-print versie Aantal reacties: 1 reacties

Koopkrachtvermindering voor vele Nederlanders

Ger Klarenbeek


De regering is bezig met de begroting. De geluiden uit Den Haag zijn uiterst somber. Er moet fors bezuinigd worden. Aanvankelijk had men ingezet voor 7 miljard aan bezuinigen, maar door een oplopend begrotingstekort dient er nog meer bezuinigd te worden. Dit geeft geen vrolijk beeld.

De staat bezuinigt en dit houdt automatisch in, dat provincies en gemeenten minder te besteden krijgen. Er wordt o.a. fors gesaneerd waar het de uitgaven uit het gemeentefonds betreft. De gemeenten krijgen minder te besteden. De gemeentelijke belastingen worden dus weer verhoogd. De burger gaat dit voelen in zijn portemonnee.

Laatstgenoemde zal door allerlei andere fiscale maatregelen ook nog dieper in de beurs getroffen worden. De ziekenfondspremie gaat omhoog. Weliswaar wordt de WW-premie verlaagd, maar deze maatregel heeft alleen maar effect voor werkenden. De vele uitkeringsgerechtigden, die al jaren achtereenvolgend erop achteruit gingen, worden weer zwaar getroffen. Deze groepen zullen eerdaags beslist geen kans zien om in hun normale dagelijkse behoeften te voorzien.

Dit kabinet heeft beslist geen oog voor uitkeringsgerechtigden. Men gaat er nog steeds vanuit, dat iedereen maar moet werken. Deze gedachte is volkomen foutief, omdat de werkgelegenheid door de economische malaise steeds slechter wordt. Het aantal uitkeringsgerechtigden zal eerder stijgen dan dalen. Door bepaalde groepen niet te compenseren werkt men in de hand, dat de koopkracht nog meer omlaag gaat en de belastinginkomsten nog verder zullen dalen. Deze neergaande spiraal kan tegen gehouden worden door de koopkracht te verbeteren, althans minimaal te handhaven.Met de aangekondigde maatregelen wordt het tegendeel bereikt en gaat ons land een recessie tegemoet.


@ 21-06-2015 15:35:42
Het plaatsen van reacties kan alleen als u ingelogd bent. Klik hier om naar de inlogpagina te gaan.


Copyright © 2002-2018 Geoffrey Reemer en René Claessens