donderdag 18 oktober 2018
Snel naar rubriek:
Inloggen      Registreren
Ger Klarenbeek - Zalmnorm voor gemeenten
Gepubliceerd op: 10-06-2002 Aantal woorden: 244
Laatste wijziging: - Aantal views: 1993
Easy-print versie Aantal reacties: 1 reacties

Zalmnorm voor gemeenten

Ger Klarenbeek


De demissionair minister van financiën pleit invoering Zalmnorm voor gemeenten. Deze gemeentelijke norm moet de logische stap zijn na afschaffing van de onroerende zaakbelasting Wanneer deze belasting afgeschaft wordt, volgt er verhoging van het gemeentefonds. De huidige begrotingen van de gemeenten zijn te veel afhankelijk van de gemeentelijke belastingen.

Door een norm vast te stellen voor de gemeenten zijn deze in staat de uitgaven voor een periode van 4 jaar vast te stellen. Deze uitgaven worden dan niet meer door mee- of tegenvallers beïnvloed. Hierdoor wordt het ook niet meer noodzakelijk, dat gemeenteraden via de gemeentelijke belastingen hun uitgaven verhogen. Er komt een stabielere gemeentepolitiek.

Het voorstel is zeker het overwegen waard, omdat ook de staatshuishouding een Zalmnorm kent. Deze norm is vaak aan discussie onderhevig, maar werkt in de praktijk nog steeds. De afschaffing van de OZB is wel een heikel punt omdat het weer een te grote lastenverlaging brengt voor de rijke Nederlanders.

Immers de eigenaren/bewoners van duurdere huizen hebben meer baat bij afschaffing van deze belasting. Alleen men zal in het algemeen beslist tevreden zijn indien deze “melkkoe” verdwijnt. Te veel werden de burgers direct of indirect belast om gemeentebegrotingen sluitend te maken. Dit blijkt ook weer uit de belasting voor bedrijfspanden. Alleen om de OZB voor woningen te beperken werd deze groep extra belast. Ook de afschaffing van het woningforfait moet ook een onderdeel worden van het verdwijnen van de OZB.@ 21-06-2015 15:35:42
Het plaatsen van reacties kan alleen als u ingelogd bent. Klik hier om naar de inlogpagina te gaan.


Copyright © 2002-2018 Geoffrey Reemer en René Claessens