Klik hier om terug te gaan naar de web-site versie.

Zandsculptuur

*
de tijd speelt
een gedaante
van oude jaren
heft sluiers op
zij staat op een
richel dragend
gevormd licht
vooruitkijkend
in helderheid
staat zij gesteund
in een krachtveld
naast de afgrond
een kloof van tijd
en verleden strijd
berustende vorm
in overgave veilig
geborgen in licht
straalt zij en houdt
zich vast aan het
wonder in haar
van liefde
vervult
*

03-03-2018
Henny van Herck

Deze tekst is toegevoegd op 03-03-2018 door .