Klik hier om terug te gaan naar de web-site versie.

Politieke versnaperingen

*
Verkiezingen
voor elk wat wils
zegt het voort
de glazen kast
wordt voltooid
met creatieve
opeenstapelingen
van burgerwensen
en versnaperingen
doorzichtig zoekend
in een opzichtig veld
verspreiden partijen
nu hun voorkeur
voor onze stemmen
gretig gewild en per stuk
terwijl de eenling als burger
nooit participeert in het
politieke veld, is het nu
juist die ene stem die het
verschil kan maken op
21 maart en waar wij
de rest van het jaar op
worden afgerekend als
burger onder het motto
U heeft een stemkeuze gehad
de uitslagen en de gevolgen
liggen echter niet in de
glazen kast die nu wordt
uitgestald, de illusionaire geest
van de politiek is dwazie ongekend
en liggende structuren zijn al
voor langere tijd uitgezet
de gemeente kiest
of kiest U
in het land van
politieke versnaperingen
*


28-02-2018
Henny van Herck

Deze tekst is toegevoegd op 02-03-2018 door .