Klik hier om terug te gaan naar de web-site versie.

Kwetsbaar geluk

Henny van Herck

Kerstmis, duisternis
verzamelende kracht
om te zoeken naar licht
brengt ons allen tezamen

verbonden in één gedachte
zoeken we 1 lichtende ster
die in alle simpelheid allen
de geborgenheid schenkt

één huisvesting voor
onze gezamenlijke vrede
die ons allen samenbrengt
in gemeenschap met elkaar

die ruimte schept in nieuwe zorg
en elkaar verbindt met liefde
die zo de toekomst veilig stelt
hemels, onder 1 wereldster

die naakte waarheid erkent
dat allen schromen naar elkander
het is steeds dat ene en datzelfde kind
dat in alle talen en kleuren geboren wordt

in een stal, op straat, een huis, een flatgebouw
waar mensen met gaven komen om het te eren
dat kwetsbare geluk, het nieuwe levenslicht
dat vrede schenkt, vernieuwend evenwicht

een nieuwe mens vol kwetsbaar geluk
de ster straalt zo zijn levenskracht
die wij verzoeken te vinden
steeds weer, in ons hart
hemels kwetsbaar
geluk, als
vredeswens

Deze tekst is toegevoegd op 24-12-2011 door Henny van Herck .