Klik hier om terug te gaan naar de web-site versie.

Huurwoningen

Ger Klarenbeek

Jongeren tot 25 jaar vallen te vaak buiten de boot wanneer het gaat om toewijzing van een huurwoning. Woningcorporaties en gemeenten selecteren te veel op leeftijd. Dit leidt volgens het Expertisecentrum Leeftijd en Maatschappij tot leeftijddiscriminatie. Vooral de leeftijdsval bij sommige woningstichtingen is een doorn in het oog.

Als zoekenden te oud zijn voor een bepaalde leeftijdscategorie maar geen woning hebben, komen ze bij de nieuwe categorie onderaan te staan. Zij kunnen weer van voren af aan beginnen. Dit is frustrerend en ook pertinent onjuist. Selectie op basis van leeftijd is beslist niet nodig. De inschrijfduur of de voorzieningen die een woning heeft moeten de kernpunten worden.

Het kan anders, immers in de gemeente Nijmegen zijn o.a. eisen aan leeftijd, salaris en gezinssamenstelling niet meer van toepassing.Starters die het langst ingeschreven staan zijn aldaar het eerst aan beurt en bij doorstromers, geldt de woonduur in de vorige woning. Deze eisen zijn duidelijk beter en eerlijker tegenover alle woningzoekenden. Het is namelijk toch al tragisch genoeg, dat er te weinig huurhuizen zijn. Dit is echter een voldongen feit en is duidelijk het gevolg van een op dit gebied jarenlang verkeerd gevoerd beleid.

Deze tekst is toegevoegd op 08-09-2002 door Ger Klarenbeek .